Hope Deepblue Air Conditioning Manufacture Corp., Ltd.
Kodėl LiBr absorbcijos įrenginiui svarbus vakuumas?

žinios

Kodėl LiBr absorbcijos įrenginiui svarbus vakuumas?

1. Vakuumo apibrėžimas

Kai slėgis inde yra mažesnis už atmosferą, dalis, kuri žemesnė už atmosferą, pramoninėje ir vakuuminėje moksle vadinama vakuumu, o tikrasis indo slėgis yra absoliutus slėgis.LiBr absorbcinis aušintuvas ir LiBr absorbcinis šilumos siurblys yra sandarūs indai, kurių veikimo metu įrenginio vidinė ir išorinė atmosfera yra visiškai izoliuota, o įrenginio vidus yra vakuuminis.

2.Kodėl LiBr sugeriančiam aušintuvui ir LiBr sugeriančiam šilumos siurbliui svarbus vakuumas?

2.1 Užtikrinti LiBr sugerties įrenginio veikimą
Kai vakuumo laipsnis įrenginyje yra itin aukštas, slėgis garintuve yra gana žemas, o šaltnešio vandens virimo temperatūra sumažės.Kai šaltnešis purškia ant šilumos mainų vamzdžio, jis gali tiesiogiai išgaruoti į šaltnešio garus ir sugerti vamzdyje esančio atšaldyto vandens šilumą.Tačiau kai vakuumo laipsnis sumažės, slėgis ir virimo temperatūra pasikeis, o garavimo temperatūra pakils, o tai labai sumažina šilumos sugėrimą garuojant šaltnešio vandeniui ir sumažina įrenginio efektyvumą.Štai kodėl mes dažnai sakome: „Vakuumas yra LiBr sugeriančio aušintuvo ir LiBr absorbcinio šilumos siurblio tarnavimo laikas“.

2.2 Apsaugokite nuo korozijos įrenginio viduje
Pagrindinės LiBr absorbcinio aušintuvo ir LiBr absorbcinio šilumos siurblio medžiagos yra plienas arba varis, o LiBr tirpalas yra tam tikros druskos, kurios yra ėsdinančios, kai yra veikiamos deguonies.Jei įrenginio viduje yra oro, ore esantis deguonis oksiduos metalinį paviršių ir taip paveiks įrenginio eksploatavimo laiką.


Paskelbimo laikas: 2023-12-25